A. De App! Is gelijk aan de App 'Inform' maar heeft dan úw naam...

U krijgt dus een App onder uw naam gelijk aan 'Inform' die u niet kunt doorontwikkelen. U kunt kiezen of de app blijft hoe hij is en niet wordt voorzien van updates. Of wij verzorgen doorlopend updates en u geniet zodoende de groei van het gehele platform. Het abonnement bij de App staat dus voor deze doorontwikkeling.


Wat nodig is om de App te lanceren in de stores zijn enkele afbeeldingen zoals die van een app-icon en ook van voorbeeldformulieren welke in de store te zien zullen zijn plus begeleidende teksten en een mailadres. De developeraccounts nodig voor het plaatsen en de gebruikersvoorwaarden zullen wij verzorgen.


B. Het portaal! Is gelijk aan 'Informapp.nl' maar dan met úw naam...

Ook het portaal krijgt u voorzien van uw eigen identiteit. Klanten hebben binnen het portaal elk hun eigen account en kunnen binnen deze account afdelingen aanmaken, binnen een afdeling kunnen er groepen aangemaakt worden met leden welke gerechtigd zijn formulieren aan te vragen dan wel wijzigingsverzoeken in te dienen. Maar ook om gebruikers aan te dragen en exceldocumenten en/of afbeeldingen aan te dragen.


Dit portaal biedt u tegelijk de mogelijkheid om gebruikers en formulieren juist aan elkaar te koppelen. Ook geeft u uw (interne) klanten middels dit portaal inzicht in de gemaakte kosten en het verbruik van credits. Tot slot geeft u in dit portaal managers de mogelijkheid om aanvragers te benoemen en hun (budget)rechten toe te kennen. Aanvragers kunnen op hun beurt  communiceren met bouwers en nieuwe formulieraanvragen dan wel wijzigingsverzoeken indienen. Deze communicatie wordt vastgelegd en middels encryptie verstuurd.


C. De bouwomgeving! Nu kunt u zelf de formulieren bouwen!

De kern van de bouwomgeving is de formbuilder. Door middel van widgets bouwt u hier het formulier op. Deze widgets kunt u telkens weer bewerken. Maar ook kunt u de door anderen of eigen gebouwde widgets toepassen. Door middel van instellingen kunt u bepaalde widgets in- en/of uitschakelen afhankelijk van eerdere antwoorden. Ook is het mogelijk om in te stellen dat eerder ingevoerde data, een defaultwaarde of een heel formulier reeds getoond wordt.


Daarnaast kunt u bronnen opnemen in de bouwomgeving of het systeem koppelen met externe bronnen. Ook regelt u in de bouwomgeving wat er gebeurd met ingediende formulieren en bijhorende mailwisselingen. Of dat de data geïntegreerd wordt met andere bedrijfssystemen zodat alle informatie direct elders gebruikt kan worden.


D. Uw productwebsite! Om uw klanten te informeren over uw formulierenservice!

Als u een formulierenservice wilt gaan bieden zult u mensen moeten gaan informeren. Wat biedt u eigenlijk aan? Welke voordelen biedt het? Wat zijn de kosten? Hoe gaat het in z'n werk? Maar wellicht zijn er nog meer vragen. Om u op weg te helpen bieden wij u aan om onze website als vertrekpunt te bieden welke we op uw wens verder kunnen aanpassen. Het is geen verplichting dus u kunt ook zelf een website ontwikkelen.